Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Puchar DOZ Maratonu Łódź 2023/2024

Jeśli jesteś już zapisany to możesz opłacić start na samym dole strony podając swoje dane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w Pucharze DOZ Maraton Łódź, jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3 w Łodzi (91-342). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), realizacja umowy zawartej w wyniku akceptacji regulaminu, w tym potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w Pucharze DOZ Maratonu Łódź (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie” (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Pucharze DOZ Maraton Łódź.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Pucharu DOZ Maratonu Łódź, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem www.lodzmaraton.pl. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Pucharu DOZ Maraton Łódź i brakiem możliwości startu w Pucharze DOZ Maratonu Łódź. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem stowarzyszenie@pelion.eu.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
* Zaznaczenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Pucharze DOZ Maraton Łódź.
Każda z wyrażonych wyżej przez Panią/Pana trzech zgód może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i nie warunkuje uczestnictwa i startu w Pucharze DOZ Maraton Łódź.
Po zapisaniu się dokonaj płatności!
1
Wpisz dane które podałeś przy rejestracji: (Zwróć uwagę czy zapisując się podałeś imię i nazwisko w dobrej kolejności. Jeśli nie, musisz wpisać tutaj odwrotnie - w imię nazwisko, w nazwisko imię)