Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Razem w górę 2024
Komunikat techniczny "Biegu Razem w górę"
Prosimy zapoznajcie się z godzinami otwarcia biura zawodów oraz startu biegu.
Każda/y z Was musi obowiązkowo i osobiście pojawić się w biurze zawodów z dokumentem tożsamości.
Biuro zawodów będzie się znajdowało w lobby Warsaw Trade Tower, na parterze
Mamy nadzieję, że taka godzina startu pozwoli Wam spokojnie dojechać do Warszawy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w zawodach, jest STOWARZYSZENIE ULTRAKREW z siedzibą przy Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1C / 8, 80-041 Gdańsk. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w Razem w górę 2024 (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes "Razem w górę 2024" (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Zawodach. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Zawodów, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem ultrakrew.pl. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Zawodów i brakiem możliwości startu w Zawodach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mail@ultrakrew.pl.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
8.1. W biegu sztafetowym „Razem w górę” mogą wziąć udział osoby, które z różnych powodów nie mogą oddawać trwale krwi lub w przeszłości przyjęły krew.
Zespół sztafetowy stanowi zespół dwuosobowy, w którym co najmniej jedna osoba oddała krew lub jej składniki na hasło ULTRAKREW w terminie określonym w regulaminie oraz dokonała poprawnej rejestracji
Pole obowiązkowe.

Link do wgrania zdjęcia dostaniesz również po zapisaniu się na zawody.