Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA BIEGOWE 02-04-2016

REGULAMIN – projekt 
„ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA BIEGOWE”
I.	Cele imprezy
1)	Propagowanie najprostszych oraz najdostępniejszych form aktywności
2)	Przełamanie stereotypów o potrzebie aktywności ruchowej w każdym wieku
3)	Promocja Powiatu Tarnowskiego, Gminy Wojnicz i sołectw Wielka Wieś i Milówka
4)	Promocja lokalnych przedsiębiorców i produktów regionalnych
5)	Integracja rodzinna i międzypokoleniowa
6)	Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych

II.	Organizator i Partnerzy [do modyfikacji]

Główny organizator: Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi
Dyrektor Biegu: Michał Fudala
[600-033-941, www.ukswielkawies.futbolowo.pl, ukswielkawies@gmail.com, michalfudala@o2.pl]

Pomoc organizacyjna: Powiat Tarnowski, Gmina Wojnicz, OSP Wielka Wieś, Wojnickie Centrum Medyczne, Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi, Rada Sołecka Wielkiej Wsi, Rada Sołecka Milówki

Sponsorzy: 

III.	Termin i miejsce biegu
Sobota, 2 kwietna 2016r., Wielka Wieś [Wielka Wieś 210, 32-830 Wojnicz]
START 10 KM BIEG – 15:00
START „MILA” BIEG – 15:10

IV.	Dystans i trasa
1)	Charytatywna DYCHA – bieg i marsz główny – 10km
Ad. 1. Trasa głównie asfaltowa, około 300m po utwardzonej drodze technicznej wzdłuż obwodnicy wschodniej Wojnicza, od startu płasko i lekko w dół na odcinku ok. 4km, jeden krótki i intensywny podbieg obok kościoła w Wielkiej Wsi [na 4-5km], drugi podbieg od sklepu Groszek, nieco stromy na początku [100-200m], łagodnieje i trwa ok. 1,5km do punktu zwrotnego na Milówce, następnie około 2,5km łagodnie i cały czas w dół, końcowy odcinek ok. 250m płaski do mety. Na dwóch odcinkach jezdnia podzielona będzie na dwa tory – obok kościoła [podbieg do boiska Zrywu, punkt z wodą, zbieg do sklepu Groszek] oraz przy dobiegnięciu do punktu zwrotnego we wsi Milówka. Limity czasu: 10km bieg – 100 minut, 10 km marsz – 180 minut.

 
Mapa „DYCHY”
 dostępne na stronie organizatora www.ukswielkawies.futbolowo.pl

 
Profil „DYCHY” dostępne na stronie organizatora www.ukswielkawies.futbolowo.pl


Ad. 2. Trasa w 100% asfaltowa, łatwa, z jednym krótkim podbiegnięciem w połowie trasy. Na tym dystansie nie ma limitu czasu dla zawodników.
 
 Mapa „MILA”


 
Profil „MILA”


V.	Pomiar czasu
Elektronicznym pomiarem czasu zajmuję się firma PROTIMER z Łodzi. Punkt pomiaru znajduje się w jednym miejscu [START-META]. Każdy zawodnik będzie posiadał pamiątkowy, indywidualny numer startowy 
z wbudowanym chipem. Warunkiem ukończenia biegu/marszu jest umieszczenie numeru startowego 
w widocznym miejscu. Zawodnik, który na mecie nie będzie miał w ten sposób umieszczonego numeru zostanie zdyskwalifikowany. Wyniki będą dostępne w biurze zawodów po biegu, na bieżąco na stronie www.protimer.pl, SMS z wynikiem po biegu oraz będzie możliwość otrzymania certyfikatu ze swoim wynikiem zaraz po biegu.

VI.	Uczestnicy
1)	W biegu na 10km mogą wystąpić WYŁĄCZNIE zawodnicy pełnoletni deklarujący brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
2)	W biegu na MILĘ mogą wziąć udział zawodnicy już od 1 klasy gimnazjum [rocznik 2002] pod warunkiem posiadania pisemnej zgody od rodziców oraz oświadczenia rodzica/lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu. Pozostali, pełnoletni zawodnicy składają pisemne oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do startu lub zaświadczenie lekarskie.
3)	Każdy zapisany uczestnik musi przy odbiorze pakietu startowego w Biurze zawodów okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.
4)	Organizator wprowadza limit 200 osób na całą imprezę. Ewentualne dodatkowe zapisy w dniu zawodów po konsultacji z organizatorem.
5)	Uczestnicy poruszając się po trasie biegu muszą stosować się do przepisów ruchu drogowego – trasa będzie zamknięta dla normalnego ruchu, ale istnieje możliwość pojawienia się pojedynczych pojazdów mieszkańców oraz pojazdów uprzywilejowanych [policja, straż, pogotowie].
6)	Od godziny 12:00 zapraszamy na spotkanie przy muzyce obok Biura Zawodów. Po biegu planujemy biesiadę integracyjną z grillem, muzyką, „nawodnieniem” oraz promocją przedsiębiorców z branż turystyki, gastronomii, hotelarstwa oraz produktów regionalnych [wypieki, miód, itp.]

VII.	Opłaty
1)	Każda stawka jest minimalną kwotą darowizny na UKS, szczególnie na rehabilitację, dlatego też nie wyznaczamy górnych granic hojności ;)
a)	W dniu biegu: 60zł [bez zniżek!]
b)	Do 27 marca 2016 – 50zł
c)	Do 28 lutego 2016 – 35zł
2)	Opłaty można dokonywać tylko przy rejestracji za pomocą specjalnego panelu on-line lub gotówką w Biurze Zawodów [dla zawodników zapisujących się w dniu biegu]
3)	Wydruk certyfikatu z wynikiem biegu po zakończeniu klasyfikacji za wolny datek [papier dekoracyjny w antyramie plexi A4]
4)	Zawodnicy ze szkół gimnazjalnych są zwolnieni z opłaty startowej za okazaniem legitymacji szkolnej.
5)	Małżeństwa wpłacają wpisowe indywidualnie z 30% rabatem
6)	Tata/mama +syn/córka wpłacają wpisowe indywidualnie z 50% rabatem
7)	Brat + Siostra wpłacają wpisowe indywidualnie z 20% rabatem
8)	Osoby po 60 roku życia są zwolnione z opłaty startowej

VIII.	Zgłoszenia
Zawodnicy zgłaszają się za pośrednictwem platformy rejestracyjnej on-line na stronie protimer.pl.
Istnieje możliwość zapisania się w dniu zawodów pod warunkiem dostępności pakietów startowych.

Pakiet startowy zawiera: indywidualny numer startowy z chipem, gadżety od sponsorów [smycze, długopisy, odblaski], nagrodę niespodziankę, talon na posiłek regeneracyjny, napój, los na loterię.
Podczas rejestracji należy podać rozmiar koszulki oraz nr buta.
Na bieg główny limit uczestników wynosi 150 osób.

IX.	Biuro zawodów
Biuro będzie się mieściło w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi w dniu biegu od godz. 10:00 do godz. 14:00. [Wielka Wieś 210, 32-830 Wojnicz]. Podczas odbioru pakietów startowych należy okazać dowód tożsamości, podpisać listę startową oraz zestaw oświadczeń [zdrowotne, zgoda na wykorzystanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby organizacji i podsumowania biegu]
Po biegu będzie możliwość nabycia certyfikatu z wynikiem biegu.

X.	Klasyfikacje

1)	Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn [10 km i MILA]
A.	OPEN K [bieg 10 km]
B.	OPEN M [bieg 10 km]

2)	Klasyfikacje wiekowe:
Kobiety - kategorie wiekowe – 10 km BIEG
		K2 - 18-29 lat
		K3 - 30-39 lat
		K4 - 40-49 lat
		K5 – 50-59 lat
		K6 – 60 i więcej lat

Mężczyźni - kategorie wiekowe - 10 km
		M2 - 18-29 lat
		M3 - 30-39 lat
		M4 - 40-49 lat
		M5 – 50-59 lat
		M6 – 60 i więcej lat
3)	Klasyfikacje dodatkowe:
A.	Najlepszy mieszkaniec Wielkiej Wsi w biegu [10 km]
B.	Najlepszy mieszkaniec Gminy Wojnicz w biegu [10 km]
C.	Najlepsze małżeństwo – suma czasów – w biegu na 10 km
D.	Najlepsze rodzeństwo – suma czasów – w biegu [10 km i MILA]
E.	Najlepsza para [rodzice – dzieci] – suma czasów – w biegu [10 km i MILA]

XI.	Nagrody
1)	W klasyfikacji OPEN 10km – nagrody rzeczowe za miejsca 1-3, puchary za miejsca 1-4,
2)	W klasyfikacji OPEN na 1 milę – nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 oraz puchary za miejsca 1-6
3)	W klasyfikacji wiekowej [10km]– statuetki za miejsca 1,
4)	W klasyfikacjach dodatkowych – statuetki pamiątkowe dla zwycięskich par
5)	Nagrody się nie dublują
6)	Organizator przewiduje losowanie atrakcyjnych nagród wśród zawodników, którzy wypełnią los.
7)	Dekoracje zwycięzców odbędą się po zamknięciu tras, około godz. 16:45
8)	Losowanie nagród dodatkowych odbędzie się po ceremonii dekoracji.

XII.	Postanowienia końcowe
1)	Wyniki biegu dostępne będą dla wszystkich po zakończeniu biegu oraz na stronach internetowych: ukswielkawies.futbolowo.pl, protimer.pl , a także poprzez SMS z wynikiem nieoficjalnym.
2)	Nad poprawnością strony sportowej czuwa sędzia główny.
3)	Organizator zapewnia opiekę medyczna podczas biegu (na starcie/mecie i trasie biegu). 
4)	Organizator zapewnia szatnie, depozyt, toalety i natryski na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – hala sportowa.
5)	Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym – bez opłat. Takie potrzeby należy zgłaszać mailem na tydzień przed terminem biegu.
6)	Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, który w czasie biegu musi być przypięty z przodu na piersiach.
7)	Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części
 i skracanie trasy.
8)	Na trasie biegu mogą przebywać wyłącznie osoby zweryfikowane w biurze zawodów z numerem startowym. Wszelka zewnętrzna pomoc będzie skutkowała dyskwalifikacją.
9)	Organizator zapewnia napoje (woda) na trasie [tylko bieg 10 km] i mecie [dla wszystkich]
10)	Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
11)	Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
12)	Organizator nie ubezpiecza uczestników.
13)	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
14)	Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

U NAS KAŻDY JEST ZWYCIĘZCĄ !!! BIEGASZ I POMAGASZ – SOBIE I INNYM!!!