Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin 35 Ogólnopolski Tomaszowski Bieg im Bronisława Malinowskiego

REGULAMIN
35 OGÓLNOPOLSKIEGO TOMASZOWSKIEGO BIEGU 
im. Bronisława Malinowskiego


1.	CELE:
- uczczenie pamięci wybitnego sportowca, reprezentanta Polski, uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Monachium (1972), Montrealu (1976) i Moskwie (1980)
- popularyzacja biegania jako powszechnie dostępnej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.	ORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”, Rada Sportu w Tomaszowie Mazowieckim

3.	GŁÓWNI SPONSORZY: Las Vegas Power Energy Drink, NU-MED Centrum diagnostyki i terapii onkologicznej, Firma Dekorator.

4.	WSPÓŁORGANIZATORZY: 
- Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim,
- Związek Strzelecki „STRZELEC” Organizacja Społeczno – Wychowawcza,
- Komenda Hufca ZHP.

      Zawody odbędą się pod patronatem Honorowym Ministra Sportu i Turystyki. 
	Bieg ujęty jest w Cyklu 9 biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego

5.	INFORMACJE W MEDIACH: Media lokalne i regionalne.

6.	 TERMIN I MIEJSCE: 
Bieg zostanie przeprowadzony w dniu 4 września 2016 roku ( niedziela) ulicami miasta Tomaszowa Mazowieckiego..
Start, meta, półmetek na Stadionie Miejskim przy ul. Nowowiejskiej 9/27 (bieżnia lekkoatletyczna szutrowa),
Trasa posiada atest PZLA.

7.	PROGRAM:
- 900 – 1030 - Przyjmowanie zgłoszeń
- 1100 - Otwarcie 
- 1105 – Bieg Rekreacyjny 1500 m – bez ograniczeń
- 1115 – Bieg 3 km
- 1145 – Bieg 10 km
- 1345 – Zakończenie imprezy ( dekoracja)
Na trasie będą rozmieszczone punkty odświeżania co 2,5 km.
W biegu na 10 km zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2 godziny. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety w ciągu dwóch godzin od strzału startera, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. Zawodnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie, ponoszą za to odpowiedzialność własną, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

8.	UCZESTNICTWO:
W biegu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych z brakiem przeciwwskazań lekarskich.
Każdy uczestnik musi posiadać ubiór sportowy, czytelnie wypełnioną kartę startową lub numer startowy oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu na własną odpowiedzialność przez osoby pełnoletnie przy pobieraniu numeru startowego.

9.	ZGŁOSZENIA:
- zgłoszenia do biegu na dystansie 10 km przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 31sierpnia 2016 roku pod adresem: www.tomaszow-maz.pl
- zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy w godz. 900 – 1030 (w przypadku wolnych miejsc do określonego limitu) w sekretariacie zawodów, który mieści się w Sali Sportowej przy ul. Nowowiejskiej 9/27. Wejście główne na salę sportową.
UWAGA! Wszyscy uczestnicy biegu na dystansie 10 km muszą zgłosić się do sekretariatu w celu weryfikacji i pobrania numeru startowego. Zawodnik podczas weryfikacji powinien posiadać dowód tożsamości.
LIMIT zgłoszeń – 600 osób. W przypadku wyczerpania się limitu zgłoszeń do 20 sierpnia 2016 roku organizator może zwiększyć limit. O limicie zgłoszeń do biegu decydują dokonane wpłaty na konto organizatora.

	We wszystkich sprawach dotyczących imprezy prosimy kontaktować się z biurem głównego organizatora, które mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. P.O.W. 10/16, Tel. 044 724 23 11 w godz. 7.30 -15.30 lub pod nr kom. 798-781-596, 600 749 946 


10.	WPISOWE: uczestnicy biegu na 10 km - 30 zł. przy wpłacie dokonanej do
31 sierpnia 2016 roku. W dniu zawodów 50 zł.
UWAGA! Zarejestrowani, którzy w ciągu tygodnia nie wpłacą wpisowego, będą wykreśleni z listy! 
Wpłaty na 10 km można dokonać na konto bankowe:
	70 1240 3145 1111 0000 2778 9401
Odbiorca: Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL” w Tomaszowie Mazowieckim

Uczestnicy biegów na 3 km i 1500 m – 3 zł. Wpłaty należy dokonać w dniu imprezy w sekretariatach biegów (nie na konto organizatora).

11.	NOCLEGI: zamówienia na noclegi i wyżywienie przyjmuje BAR-HOTEL „LECHIA” ul. Nowowiejska 9/27, Tel. 044 724-63-93.Zarówno bar jak hotel znajdują się na obiekcie Stadionu.

   12. KLASYFIKACJA: 
	W biegu rekreacyjnym na dystansie 1500 m nie będzie prowadzona klasyfikacja.
	
W biegu na 3 km prowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:
		1. dziewczęta 15 lat i młodsze (2001 r. i młodsze)	- 3 km
		2. kobiety (2000 r. i starsze)				- 3 km
		3. chłopcy 15lat i młodsi (2001 r. i młodsi)		- 3 km
		4. mężczyźni 16 – 19 lat (2000-1997)		- 3 km
	
W biegu na 10 km prowadzona będzie klasyfikacja generalna mężczyzn, klasyfikacja generalna kobiet oraz klasyfikacja w następujących kategoriach wiekowych:
		1. kobiety i mężczyźni 16-19 lat (2000 - 1997)	- 10 km
		2. kobiety i mężczyźni 20-29 lat (1996 - 1987)	- 10 km
		3. kobiety i mężczyźni 30-39 lat (1986 – 1977)	- 10 km
		4. kobiety i mężczyźni 40-49 lat (1976 – 1967)	- 10 km
		5. kobiety i mężczyźni 50-59 lat (1966 – 1957)	- 10 km
		6. kobiety i mężczyźni 60-69 lat (1956 – 1947)	- 10 km	
		7. kobiety i mężczyźni pow. 70 l (1946 i starsi)	- 10 km	


13. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
Bieg na 10 km.
1. Zwycięzcy w klasyfikacjach indywidualnych otrzymają nagrody rzeczowe: 
  - w klasyfikacji generalnej mężczyzn: I, II, III miejsce
  - w klasyfikacji generalnej kobiet: I, II, III miejsce
  - w klasyfikacji najlepszy mieszkaniec z Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce
  - w klasyfikacji najlepsza mieszkanka z Tomaszowa Mazowieckiego: I, II, III miejsce
2. Zwycięzcy oraz zawodnicy, którzy zajmą II i III miejsca w poszczególnych kategoriach 
   wiekowych otrzymają puchary.
3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale oraz dyplomy. 
4. Najstarszy uczestnik, który ukończył bieg otrzymuje nagrodę rzeczową.
5. Uczestnicy otrzymają numer startowy, okolicznościowy upominek, napój energetyczny 
   oraz pamiątkowy znaczek.

Bieg na 3 km 
1. Zwycięzcy oraz zawodnicy, którzy zajmą II i III miejsca w poszczególnych kategoriach 
   wiekowych otrzymają puchary.
2. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy.

Bieg na 1500 m.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają dyplomy.

14. ZASADY FINANSOWANIA:
1. Koszty imprezy pokrywają Organizatorzy i Sponsorzy.
2. Uczestnicy biegu przybywają na własny koszt lub jednostek delegujących.

15. POMIAR CZASU:
W biegu na dystansie 10 km pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Numery i karty startowe wydawane będą w sekretariacie zawodów w godz. 9.00 – 10.30
2. Bieg na dystansach 10 km i 3 km odbywa się przy ograniczonym ruchu ulicznym.
3. Dyplomy na 1500 m i 3 km wydawane będą dopiero po zdaniu karty startowej.
4. Uczestnicy biegów nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i biorą
   udział na własną odpowiedzialność.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do upubliczniania wyników, a w szczególności do
   publikacji o przebiegu zawodów, zdjęć na stronach internetowych, prasie, informacji 
   w radio i telewizji.
6. Organizator nie odpowiada na rzeczy zaginione.
7. Pobranie numeru startowego, karty startowej jest równoznaczne z przyjęciem postanowień
   regulaminu.
8. Ze względu na rodzaj trasy nie przewiduje się udziału uczestników na wózkach i rolkach.
9. W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decyduje organizator w porozumieniu
   z sędzią głównym zawodów.