Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin XXII Wyścig Niepodległości

Zapraszamy na XXII Rowerowy Wyścig Niepodległości potocznie nazywany "Wyścig o zapalenie płuc" do wschodniej części Łagiewnik na trasę o długość ok 2,3 km po leśnych scieżkach. Zalecany rower mtb badź przełajowy. 
Zapisy: http://www.protimer.pl/bio/284/xxii-wyscig-niepodleglosci


Regulamin kolarskiego Wyścigu Niepodległości + Mistrzostwa Makroregionu Młodzików i Żaków
Łódź, Łagiewniki 06.11.2016


1. Cel wyścigu:
• Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
• Popularyzacja amatorskiego sportu kolarskiego
• Propagowanie ducha uczciwej rywalizacji
• Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
• Propagowanie roweru jako najlepszego narzędzia do przemieszczania się
• Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych


2. Organizator:
Stowarzyszenie Cyklomaniak
Facebook Cyklomaniak.pl 
e-mail: stowarzyszeniecyklomaniak@gmail.com
Współorganizatorzy:
• Klub Sportowy Społem Łódź
• Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi
• Łódzkie Towarzystwo Cyklistów
• Bike Time Team


3. Sponsorzy i partnerzy wyścigu:
• ProTimer - Elektroniczny pomiar czasu na zawodach
• Blue Pill - Importer części rowerowych marek Spinner, HT, Cloud Perform
• Sawo Recykling Zgierz - niszczenie dokumentów, recykling
• MaxxBike - Sklep rowerowy Ul. Narutowicza/Wschodnia
• Cykel - Sklep rowerowy Ul Zgierska/Stary Rynek
4. Termin i miejsce przeprowadzenia wyścigu:


Wyścig zostanie rozegrany dnia 06.11.2016r (niedziela) na terenie wschodniej części Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Parkingi:
1 publiczny dostępny jest na Wycieczkowej a St. Działka tzw. kaloryfer oddalony od miejsca startu 500 m. 
2 – Centrum zarządzania szlakiem konnym ul Wycieczkowa – 100m od startu. Biuro zawodów mieści się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa 107) 
Biuro zawodów będzie czynne od godziny 8.30. Otwarcie wyścigu i start pierwszych kategorii przewidziano na godzinę 10.00. Starty poszczególnych kategorii będą rozpoczynane wedle harmonogramu. Zapisy przez Internet będą czynne do 05.11.2016 do godz. 20.00. Zapisy i rejestracja w biurze zawodów do poszczególnych kategorii zamykane będą na 30 min przed ich startem.
Jeśli np. startujesz o 13.30, to w biurze zawodów powinieneś pojawić się na 1h przed startem. 
Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie prowadzącej po zamkniętej i oznaczonej pętli, pokonywanej odpowiednią dla poszczególnych kategorii ilość razy.
Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej i nie ponosi odpowiedzialności za źle zaparkowane samochody!


5. Opłaty:


Opłaty dla osób zapisanych przez Internet przez formularz zgłoszeniowy na stronie:


http://www.protimer.pl/bio/284/xxii-wyscig-niepodleglosci
Dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia wpisowe wynosi 0zł słownie: zero złotych, którzy zarejestrują się on-line.
Zapisy dla dzieci w dniu zawodów opłata pobierana 10zł.
Dla pozostałych 25zł w przedpłacie. W dniu zawodów w biurze zawodów 35zł. 


Osoby które dokonają wpłaty wpisowego do 03.11.2016r otrzymają imienny numer startowy. 


6. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Uczestnicy startują na dowolnych, sprawnych i bezpiecznych rowerach. Uczestnik biorący udział w wyścigu musi mieć założony i zapięty kask na głowie. Uczestnicy pokonują określoną ilość pętli trasy. Gdy pierwszy zawodnik pokona wymaganą ilość okrążeń linia mety jest zamykana, tzn. pozostali zawodnicy kończą wyścig po jej ponownym przekroczeniu.


7. Kategorie wiekowe:


Kobiety: Wiek:
K1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2011 i młodsze
K2 Dzieci (6 do 8 lat) 2010-2008
K3 Dzieci starsze (9 do 10 lat) 2007-2006
K4 Żaczka (11 do 12 lat) 2005-2004
K5 Młodziczka (13 do 14 lat) 2003-2002
K6 (15 do 30 lat) 2001-1986
K7 (od 31 lat) 1985 i więcej
Mężczyźni: Wiek:
M1 Dzieci Młodsze (0 do 5 lat) 2011 i młodsze
M2 Dzieci (6 do 8 lat) 2010-2008
M3 Dzieci Starsze (9 do 10 lat) 2007-2006
M4 Żak (11 do 12 lat) 2005-2004
M5 Młodzik (13 do 14 lat) 2003-2002
M6 Nastolatki starsze (15 do 18 lat) 2001-1998
M7 Orlicy (19 do 23 lat) 1997-1993
M8 Elita (24 do 40 lat) 1992-1976
M9 Masters 1 (41 do 50 lat) 1975-1966
M10 Masters 2 (51+ lat) 1965 i więcej


Razem 17 kategorii przydzielane według rocznika zawodnika.
Zachęcamy do spędzenia tego dnia inaczej niż zazwyczaj. 


8. Nagrody:


W poszczególnych kategoriach przewiduje się puchary bądź medale oraz nagrody rzeczowe w zależności od hojności pozyskanych sponsorów. 
Dekoracja we wszystkich kategoriach wiekowych przeprowadzona jest od 1 do 3 miejsca. 


9. Świadczenia dla zawodników z opłatą startową:


• Oznakowana i zabezpieczona trasa (ratownicy medyczni na trasie)
• Elektroniczny pomiar czasu
• Pakiet startowy (numer startowy, prowiant, kubek) 
• Ciepły posiłek i herbata na mecie
• Nagrody dla najlepszych
• Dobra sportowa zabawa


Świadczenia dla zawodników z bez opłaty startowej:


• Oznakowana i zabezpieczona trasa (ratownicy medyczni na trasie)
• Elektroniczny pomiar czasu
• Pakiet startowy - pamiatkowy numer startowy 
• Herbata na mecie
• Nagrody dla najlepszych
• Dobra sportowa zabawa


10. Harmonogram Minutowy:


Trasa mała dla dzieci - długość pętli ok. 350m:
10.00 K1, M1 -1 okrążenie
10.15 K2, K3, M2 -3 okrążenia


Trasa duża - długość pętli ok. 2300m; przewyższenie ok. 25m:
10.30 K4, M3 -1 okrążenie 2300m
10.50 M4 2 okrążenia 4600m K5 -3 okrążenia 6900m
11.50 M5, M6, K6, K7 -5 okrążeń 11500m
12.45 M9, M10 -5 okrążeń 11500m 
13.40 M7, M8 -7 okrążeń 16100m


12.00 - dekoracja kategorii K1, K2, K3, K4, K5, M1, M2, M3, M4.
14.30 - dekoracja pozostałych kategorii.
Uwaga! Liczba okrążeń w zależności od panujących warunków atmosferycznych może ulec zmianie w dniu zawodów.


11. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Jeżeli podczas zapisów na stronie zostało wypełnione pole z numerem numeru telefonu komórkowego to wynik z uzyskanym czasem i miejscem zostanie wysłany poprzez wiadomość SMS. 
Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem.


12. Uwagi końcowe:
Zapisy przez formularz zgłoszeniowy. http://www.protimer.pl/bio/284/xxii-wyscig-niepodleglosci
Zapisz się przez Internet nawet jak nie wiesz czy przyjedziesz! Zmniejsz kolejkę w biurze zawodów i pozwól nam oszacować ile potrzebujemy pakietów startowych. Z góry dziękujemy.


Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekunów i pod ich opieką.
Każda osoba zgłoszona przez Interent oznajmia, że zapoznała się i akceptuje warunki regulaminu.
Dodatkowo potwierdza fakt znajomości regulaminu odbierając numer startowy w biurze zawodów. Składając w biurze zawodów własnoręczny podpis na liście osób zgłoszonych. Za osoby niepełnoletnie podpisuje się opiekun.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz uszczerbek na zdrowiu uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy.
Używać można jedynie numerów startowych wydanych w biurze zawodów 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy, miejsca startu/mety oraz szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Cyklomaniak zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian 
W kwestiach spornych decyzję wiążącą podejmuje Sędzia Główny wyścigu.