Zapraszamy po odbiór pakietów startowych do biura zawodów. Czynne w piątek (14.09.2018) w godz. 19:00-21:00 oraz w dniu zawodów tj. 15.09.2018 od godz. 8:00 Hotel Podklasztorze Sulejów

Lista uczestników

V ULTRA MARATON WOKÓŁ ZALEWU SULEJOWSKIEGO


Resetuj filtry

Statystyki

Ogólem zapisanych: 568
Zapisanych kobiet: 77
Zapisanych mężczyzn: 490
Zapisanych z opłaconym wpisowym:458
Zapisanych z nieopłaconym wpisowym:110

Uczestnicy z opłaconym wpisowym Kliknij odpowiednią kolumnę aby posortować listę i szybciej się na niej odnależć

Uczestnicy z nieopłaconym wpisowym Kliknij odpowiednią kolumnę aby posortować listę i szybciej się na niej odnależć

Lp Nr Imię Nazwisko Miejscowość Dystans Klasyfikacja lekarzy: Klub/Drużyna Kategoria