Zapisy na zawody V ULTRA MARATON WOKÓŁ ZALEWU SULEJOWSKIEGO

- Kobieta
- Mężczyzna
Zaznacz jeśli jesteś lekarzem.
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
- Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów. Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych imprezy. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i nagrań podczas zawodów V Maraton wokół Zalewu Sulejowskiego w celu promocji wydarzenia.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu uczestnictwa w V Maratonie wokół Zalewu Sulejowskiego przez Administratora moich danych osobowych tj. Stowarzyszenie Cyklomaniak reprezentowana przez Prezesa z siedzibą przy ul. Norwida Łódź 94-024, Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z ich przetwarzaniem: https://www.protimer.pl/rodo/

Po zarejestrowaniu dokonaj płatności

Przed:Cena:
2018-06-3055
2018-08-2665
2018-09-1380
Wpisz dane które podałeś przy rejestracji: (Zwróć uwagę czy zapisując się podałeś imię i nazwisko w dobrej kolejności. Jeśli nie, musisz wpisać tutaj odwrotnie - w imię nazwisko, w nazwisko imię)