Zapisy na zawody I Dożynkowy Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

- Kobieta
- Mężczyzna
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem zawodów I Dożynkowego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka i akceptuję jego postanowienia.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celu uczestnictwa w I Dożynkowym Wyścigu Rowerowym o Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka przez Administratora moich danych osobowych tj. Gminę Ostrów Mazowiecka reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, REGON: 550667913. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach związanych z ich przetwarzaniem: http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/11423/wiadomosc/423485/klauzula_informacyjna
- Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie zdjęć i nagrań podczas zawodów I Dożynkowego Wyścigu Rowerowego o Puchar Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka w celu promocji wydarzenia przez Gminę Ostrów Mazowiecka na stronach: https://www.facebook.com/gminaostrowmazowiecka/ i http://gminaostrowmaz.home.pl/gmina/