Zapisy na zawody Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019

Jeśli startowałeś/aś w 1 lub 2 edycji biegu nie zapisuj się ponownie, tylko opłać start na dole formularza.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w Pucharze DOZ Maraton Łódź, jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3 w Łodzi (91-342). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), realizacja umowy zawartej w wyniku akceptacji regulaminu, w tym potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w Pucharze DOZ Maratonu Łódź (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie” (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Pucharze DOZ Maraton Łódź.
Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Pucharu DOZ Maratonu Łódź, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem www.lodzmaraton.pl. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Pucharu DOZ Maraton Łódź i brakiem możliwości startu w Pucharze DOZ Maratonu Łódź.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem stowarzyszenie@pelion.eu.
- Kobieta
- Mężczyzna
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.
- Oświadczam, że zapoznałem się, akceptuję Regulamin Pucharu DOZ Maraton Łódź i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
- Wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, utrwalony wizerunek oraz uzyskany podczas zawodów wynik, przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, rozliczenia, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń (cel przetwarzania) w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.
- Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Organizatora moich danych osobowych obejmujących moje imię, nazwisko, kraj, miasto, klub, drużynę, kategorię wiekową, numer startowy, miejsce, osiągnięty czas na stronie www.protimer.pl, na stronie www.lodzmaraton.pl, a także w prasie, radiu, telewizji,
w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych inne niż wymienione powyżej.
- Wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie, wykorzystanie i publikację mojego wizerunku utrwalonego podczas Pucharu DOZ Maratonu Łódź w formie fotografii lub nagrań, w szczególności podczas przeprowadzonych ze mną wywiadów (o ile dobrowolnie udzielę ich podczas zawodów)
w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne Organizatora przez czas i na terytorium nieograniczonym.
* Zaznaczenie powyższych zgód jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Pucharze DOZ Maraton Łódź.
- Wyrażam zgodę na przesłanie mojego wyniku uzyskanego podczas Pucharu DOZ Maratonu Łódź w formie SMS na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu kontaktowego.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych o aktualnej ofercie Organizatora, w tym o nowych imprezach sportowych, produktach, usługach oraz promocjach Organizatora, a także przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych w tym zakresie.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych w imieniu lub od Sponsorów i Partnerów, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych o aktualnej ofercie, nowych produktach, usługach oraz promocjach Sponsorów i Partnerów, a także przetwarzanie podanych w formularzu zgłoszeniowym danych w tym zakresie. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem www.lodzmaraton.pl. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę.
Każda z wyrażonych wyżej przez Panią/Pana trzech zgód może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i nie warunkuje uczestnictwa i startu w Pucharze DOZ Maraton Łódź.

Po kliknięciu "ZAPISZ" wypełnij formularz poniżej i dokonaj płatności:

Przed:Cena:
2019-01-1920
Biuro zawodów30
Opłacam na 4 biegi80
Rejestracja na każdy kolejny bieg z cyklu Pucharu DOZ Maratonu Łódź będzie się rozpoczynać po zakończeniu poprzedniego biegu.

Wpisz dane które podałeś przy rejestracji: (Zwróć uwagę czy zapisując się podałeś imię i nazwisko w dobrej kolejności. Jeśli nie, musisz wpisać tutaj odwrotnie - w imię nazwisko, w nazwisko imię)
Cena: + 40 zł