Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych dystans Rodzinno - Towarzyski Pabianice 2019

Informacje podstawowe
Nazwa„Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych dystans Rodzinno - Towarzyski Pabianice 2019”
Start2019-05-19
Koniec zapisów2019-05-18 20:00:00
Liczba zapisanych uczestników24
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym18
Strona wwwwww.ptcpabianice.pl/sekcja-kolarska
Facebookhttps://www.facebook.com/ptcpabianice.kolarstwo/
Informacje dodatkowe

-,Komunikat techniczny nr 1



                                             Pucharu Polski po Ziemi Powiatu Pabianickiego





 





 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW





I Supermaraton PTC Powiatu Pabianickiego, odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r. (niedziela).



Biuro Zawodów - Park Wolności w Pabianicach. Start i meta na ul.15 Pułku Wilków.





 





 1. ORGANIZATOR





Pabianickie Towarzystwo Cyklistów



Współorganizatorzy:



Wójt Gminy Ksawerów



Sklepy rowerowe Alpina





 





 1. KOMITET ORGANIZACYJNY





Komandor    – Tomasz Olban



Koordynator    – Mirosław Błoch



Szef Trasy    – Wojciech Golenia



Rzecznik Medialny    – Łukasz Michalak



Opieka medyczna    – Kamil Pilarczyk



 



IV.    ZASADY



Zasady rozgrywania I Supermaratonu PTC Powiatu Pabianickiego określa Regulamin Pucharu Polski w



Szosowych Maratonach Rowerowych 2019, publikowany na stronie głównej:



WWW.supermaratony.pl



 



Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i uzupełnień treści komunikatu. Ewentualne zmiany i uzupełnienia komunikatu będą publikowane na stronie Organizatora jako kolejne Komunikaty techniczne.



 



Maraton rozegrany zostanie na trzech dystansach zaliczanych do punktacji Pucharu Polski w



Szosowych Maratonach Rowerowych 2019:



 





 



Poza klasyfikacją pucharową rozegrany zostanie maraton:



- Dystans Rodzinno-towarzyski - 20 lub 40 km





 





 1. TRASA I KLASYFIKACJA MARATONU





 



UWAGA! Maraton odbywa się przy ruchu otwartym. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym!





 



Trasa Maratonu przebiega drogami asfaltowymi o dobrej nawierzchni.



Zmiany kierunku jazdy wskazywać będą organizatorzy. Uczestnicy Maratonu będą pokonywać w/w pętlę odpowiednio:



 



- dystans Mini    – 1 raz,



- dystans Mega    – 2 razy,



- dystans Giga    – 3 razy.



Link do mapy



 











 



Wszyscy uczestnicy Maratonu będą klasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:



Mężczyźni, którzy w 2018 roku ukończyli:



16 - 17 lat – M1



18 - 29 lat – M2



 



30 - 39 lat – M3



40 - 49 lat – M4



50 - 59 lat – M5



60 - 69 lat – M6



70 – 74 lata – M7A



75 – 79 lat – M7B



80 lat i więcej – M8



Kobiety, które w 2018 roku ukończyły:



16 -17 lat – K1



18 - 29 lat – K2



30 - 39 lat – K3



40 - 49 lat – K4



 



50 - 59 lat – K5



60 - 69 lat – K6



70 i więcej lat – K7



 



Na każdym dystansie i w każdej kategorii wiekowej są odrębne klasyfikacje sprzętowe – „rowery szosowe” i „rowery inne”.



 



VI.    WARUNKI UCZESTNICTWA





 1. Zgłoszenie :







 









 





 1. Opłata startowa





 



Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty startowej. Opłatę startową należy dokonać na konto bankowe organizatora: PTC Alpina Pabianice 55  1240 3044 1111 0000 2955 4737 z dopiskiem  Supermaraton lub w biurze Zawodów. Na przelewie należy dopisać imię i nazwisko uczestnika oraz deklarowany dystans.







 



Wysokość opłaty startowej dla kategorii Mini, Mega i Giga wynosi:





 





 





 





 



Wysokość opłaty startowej dla dystansu Rodzinno-towarzyskiego wynosi:



 





 





 





 



15 maja 2019 r.;



 





 



Z opłaty startowej zwolnione są osoby, które ukończyły 70 lat oraz dzieci i młodzież do 15 lat.



 





 1. Wnioski o zwrot opłaty startowej możemy uwzględnić tylko do dnia 10 maja 2019 roku.





 





 1. Prawo startu w maratonie na dystansach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych 2019 mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat (kategoria K1 i M1) ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej www.supermaratony.pl oraz na stronie internetowej organizatora.





 





 1. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.





 





 1. Każdy uczestnik składa podpisane oświadczenie o swoim stanie zdrowia lub przedstawia zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Formularz oświadczenia można pobrać ze strony organizatora.





 





 1. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność za uczestników niepełnoletnich biorą rodzice lub opiekunowie prawni. Stosowne oświadczenia należy złożyć w biurze zawodów przy odbiorze pakietów startowych. Formularze oświadczeń można pobrać ze strony http://supermaratony.pl/do-pobrania/.





 





 1. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie maratonu w zapiętym kasku sztywnym. Stwierdzenie jazdy bez kasku lub z rozpiętym kaskiem spowoduje dyskwalifikację uczestnika.





 





 1. Kierownice czasowe (lemondki) nie są dozwolone. Stwierdzenie korzystania z kierownicy czasowej spowoduje dyskwalifikację uczestnika.





 





 1. Zawodnicy zobowiązani są do jazdy wyznaczoną trasą. Stwierdzenie zmiany trasy, ominięcie punktu kontrolnego itp. spowoduje dyskwalifikację uczestnika.





 





 1. Nie jest dozwolona jazda za pojazdami mechanicznymi.




 2. Nie jest dozwolona jazda z osobami bez numeru startowego.





 





 1. Start w grupie innej niż wyznaczona skutkuje doliczeniem do czasu przejazdu zawodnika kary czasowej - 15 minut.





 





 1. Zmiana dystansu w trakcie Zawodów skutkuje doliczeniem do czasu przejazdu zawodnika kary czasowej - 15 minut.




 2. Organizator zastrzega sobie prawo ustalania innych kar za jazdę niezgodną z Regulaminem





Pucharu.



 



VII.    PROGRAM ZAWODÓW



Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów, które będzie czynne 18 maja (sobota) 2019 r.



w godz. 1800 2100  oraz 19 maja (niedziela) od godz. 600.



19 maja (niedziela) 2019 r.




Godz. 7



00


 

– start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu GIGA;


 

30


 

Godz. 8


 

– start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu MEGA


 
 

00


 

Godz. 10



– start pierwszej grupy zawodniczek i zawodników z dystansu MINI;


 

00


 

Godz. 11



– start zawodników z dystansu RODZINNO-TOWARZYSKIEGO;


 
   





 



Godz. 1530 - 1600 – przewidywane rozpoczęcie uroczystego zakończenia zawodów, wręczenie pucharów, konkurs z nagrodami.



 



UWAGA!



 



Ze względów organizacyjnych zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia limitów czasowych wynikających z wyżej przedstawionego harmonogramu. Planując udział i wybierając dystans prosimy wziąć to pod uwagę. Uczestnicy z dystansu Giga mogą dokończyć jazdę po rozpoczęciu ceremonii zakończenia.



 



Wręczenie pucharów i nagród może odbyć się tylko podczas ceremonii zakończenia maratonu.





 



VIII.    TWORZENIE GRUP STARTOWYCH



 



Uczestnicy Maratonu startują w jednakowo licznych grupach w odstępie 3 minut. Decyzję o liczebności grup (od 10 do 15 osób) podejmie Organizator po uwzględnieniu liczby uczestników. Składy grup startowych tworzone będą losowo:



 





 



Losowanie grup odbędzie się 17 maja 2019 r. Lista startowa opublikowana zostanie na stronie internetowej organizatora najpóźniej w dniu 18 maja 2019 r.



 



Uczestnicy, którzy zgłoszą się w dniu Maratonu , zostaną dolosowani do różnych grup



 



Łączna liczba uczestników dla dystansów: Rodzinnego, Mini, Mega i Giga ograniczona jest do 400 osób.



 



IX.    ŚWIADCZENIA I NAGRODY





 1. Oznakowana i zabezpieczona trasa wyścigu




 2. Ubezpieczenie NWW




 3. Opieka medyczna w strefie startu - mety




 4. Elektroniczny pomiar czasu





             5. Okolicznościowy medal





 1. Puchary - statuetki dla pierwszych trzech zawodników w kategoriach pucharowych




 2. Ciepły posiłek po wyścigu




 3. Napoje, przekąski, owoce na trasie wyścigu




 4. Pomoc techniczna w strefie startu




 5. Możliwość wygrania jednej z licznych nagród.




 6. Pakiet startowy – o jego zawartości poinformujemy Państwa na początku maja.





 





 1. UWAGI KOŃCOWE





 





 1. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, o ile nie będą powodowały zagrożenia bezpieczeństwa uczestników.





 





 1. Organizatorzy, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za ewentualne wypadki, kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.





 





 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.





 





 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia rowerów powstałe podczas wyścigu.





 





 1. Organizatorzy czują się odpowiedzialni za bezpieczną i miłą zabawę kolarską podczas naszego maratonu.




 2. Preferujemy osoby uśmiechnięte…