Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody Gorzów Śląski Biega 2019

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim ul. Rynek 4, 46-310 Gorzów Śląski.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, kontakt za pomocą e-mail: it@gorzowslaski.pl
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia „Gorzów Śląski biega 2019” IV edycja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
4. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
5. ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6. ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu;
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.