Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Zapisy na zawody VI Pobiednicki Półmaraton POMAGAM

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w zawodach, jest Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska O/Kraków Powiat z siedzibą przy Rzeźnicza 2a, 31-540 Kraków. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), potrzeba kontaktu w sprawie Pani/Pana zgłoszenia i udziału w VI Pobiednicki Półmaraton POMAGAM (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) lub prawnie uzasadniony interes "VI Pobiednicki Półmaraton POMAGAM" (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zarejestrowania Pani/Pana uczestnictwa i do startu w Zawodach. Pani/Pana dane będą przekazywane podmiotom współpracującym przy organizacji Zawodów, a jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, także sponsorom i partnerom. Aktualna lista Sponsorów i Partnerów znajduje się pod adresem polmaraton.pobiednik.eu. Lista będzie podlegać bieżącej aktualizacji, co Pani/Pan przyjmuje do wiadomości wyrażając zgodę. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z wykreśleniem Pani/Pana z listy uczestników Zawodów i brakiem możliwości startu w Zawodach.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem POLMARATON@POBIEDNIK.EU.
Wybierz jeśli zamawiasz.
Opłatę za koszulkę należy uiścić na konto:
TYTUŁ PRZELEWU:
Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2019, koszulka , imię+nazwisko uczestnika
DANE ODBIORCY PRZELEWU: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska
NUMER RACHUNKU: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735
BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.
7. Dobrowolną opłatę na rzecz Daniela Kowal, dla którego zostanie przekazany również
zysk z wydarzenia należy przekazać na konto:
Nr rachunku: 67 1240 4533 1111 0000 5423 1735, BANK: PEKAO S.A. w Krakowie.
Dane odbiorcy: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.
Tytuł przelewu: Pobiednicki Półmaraton POMAGAM 2019r. - Daniel Kowal
Wpłaty przekazane na to konto zostaną w całości(!) przekazane Danielowi.
8. Opłata za koszulkę / dobrowolna opłata na rzecz Daniela. Raz wniesiona opłata, nie podlega zwrotowi;
Podaj nazwę swojej drużyny. Jeżeli wpiszesz nazwę drużyny, która już istnieje, zostaniesz dopisany do składu tej drużyny.