Wyniki biegu sprawnościowego na 30m dla Polish Soccer Skills – 26.11.2012 Wałcz