Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Perły Małopolski SKAŁA/OJCÓW - 7 kwietnia 2024

Informacje podstawowe
Nazwa„Perły Małopolski SKAŁA/OJCÓW - 7 kwietnia 2024”
Start2024-04-07
Koniec zapisów2024-04-07 12:00:00
Liczba zapisanych uczestników901
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym759
Strona wwwwww.perlymalopolski.pl
Facebookhttps://tiny.pl/cv7fg
Opis

OPŁATA STARTOWA i RABATYOpłata startowa płatna na kontoSTOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKIBRZĄCZOWICE 243 32-410 DOBCZYCEnr konta 41 1600 1462 1823 0786 7000 0001tytuł wpłaty:„SKAŁA opłata startowa bieg ….km ” oraz imię i nazwisko startującego. (np. SKAŁA bieg +5km Jan Kowalski)Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu. Start należy opłacić w okresie do 5 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 26 marca, opłatę należy dokonać nie później niż do 31 marca. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora. Zgłoszenia nieopłacone w tym terminie będą usuwane z systemu. Bieg na dystansie długim (+20 km):• 110 zł do 9 lutego 2024• 124 zł od 10 lutego 2024 do 10 marca 2024• 134 zł od 11 marca 2024 do 31 marca 2024• Od 1 kwietnia 2024 opłata wynosi 149 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Bieg na dystansie średnim (+10 km):• 100 zł do 9 lutego 2024• 114 zł od 10 lutego 2024 do 10 marca 2024• 124 zł od 11 marca 2024 do 31 marca 2024• Od 1 kwietnia 2024 opłata wynosi 139 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Bieg na dystansie krótkim (+5 km):• 90 zł do 9 lutego 2024• 104 zł od 10 lutego 2024 do 10 marca 2024• 114 zł od 11 marca 2024 do 31 marca 2024• Od 1 kwietnia 2024 opłata wynosi 129 zł(*możliwe rabaty - informacja poniżej) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI. W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości:● do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie● od 20 do 10 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł● mniej niż 10 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz pozawodach – brak możliwości przeniesienia opłaty Wyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.b) RABATYRabaty są liczone od obowiązujących w danym terminie stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodów.Wysokość rabatów:● małżonkowie rabat – 10%● zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%● zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10 zł● zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%● posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2023 - rabat 10 %● zniżka drużynowa (min 5 zawodników w drużynie) rabat – 10% [po zapisaniu się na zawody i opłaceniu lider winien zgłosić na maila: perlymalopolski@gmail.com swoją drużynę z danymi: nazwa drużyny, imię, nazwisko i dystans każdego zawodnika] Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 31 marcaPo tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu:149 zł, 139 zł, 129 złRabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%.