Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Perły Małopolski SZCZAWNICA/PIENINY - 29 września 2024

Do startu pozostało
104
4
40
31
Informacje podstawowe
Nazwa„Perły Małopolski SZCZAWNICA/PIENINY - 29 września 2024”
Start2024-09-29
Koniec zapisów2024-09-29 12:00:00
Liczba zapisanych uczestników281
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym220
Liczba wolnych miejsc219
Strona wwwwww.perlymalopolski.pl
Facebookhttps://tiny.pl/cv7fg
Zapisy: OTWARTE
Opis

 OPŁATA STARTOWA i RABATY Opłata startowa płatna na kontoSTOWARZYSZENIE PERŁY MAŁOPOLSKIBRZĄCZOWICE 243 32-410 DOBCZYCEnr konta 41 1600 1462 1823 0786 7000 0001tytuł wpłaty:„SZCZAWNICA opłata startowa bieg ….km ” oraz imię inazwisko startującego (np. SZCZAWNICA bieg +5km Jan Kowalski) Opłaty startowe dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia i dystansu.Start należy opłacić w okresie do 5 dni od rejestracji, a przypadku zgłoszeń dokonanych po 17 września, opłatę należy dokonać nie później niż do 22 września. W obu przypadkach liczy się data wpływu na konto organizatora.Zgłoszenia nieopłacone w tym terminie będą usuwane z systemu.Bieg na dystansie długim (+20 km):• 110 zł do 13 czerwca 2024• 124 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024• 134 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024• Od 23 września 2024 opłata wynosi 149 zł(*możliwy - rabat informacja poniżej)Bieg na dystansie średnim (+10 km):• 100 zł do 13 czerwca 2024• 114 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024• 124 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024• Od 23 września 2024 opłata wynosi 139 zł(*możliwy - rabat informacja poniżej)Bieg na dystansie krótkim (+5 km):• 90 zł do 13 czerwca 2024• 104 zł od 14 czerwca 2024 do 21 sierpnia 2024• 114 zł od 22 sierpnia 2024 do 22 września 2024• Od 23 września 2024 opłata wynosi 129 zł(*możliwy - rabat informacja poniżej) Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego orazuiszczenie opłaty startowej.OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI.W przypadkach losowych istnieje możliwość przesunięcia opłaty startowej na kolejne zawody z cyklu Perły Małopolski. Zawodnik winien zgłosić mailowo chęć przesunięcia opłaty startowej i wnieść dodatkową opłatę w wysokości:● do 21 dni przed zawodami – bezpłatnie● od 20 do 10 dni przed zawodami – opłata ryczałtowa 10 zł● mniej niż 10 dni przed zawodami, w dniu zawodów oraz po zawodach – brak możliwości przeniesienia opłatyWyjątek stanowi sytuacja odwołania lub przełożenia zawodów z powodu COVID 19.Wtedy opłatę można przenieść bezpłatnie na innego wskazanego zawodnika lub na inny termin zgodnie z ogłoszeniem organizatora.a) RABATYRabaty należy naliczyć samemu od obowiązujących w danym terminie

stawek opłaty startowej. Rabaty nie obowiązują w dniu zawodówWysokość rabatów:• małżonkowie rabat – 10%• zawodniczki i zawodnicy w wieku powyżej 60 lat rabat – 10%• zawodniczki i zawodnicy w wieku +70 lat opłata ryczałtowa 10 zł• zawodniczki i zawodnicy w wieku poniżej 18 lat rabat – 10%• posiadacze Certyfikatu PERŁY MAŁOPOLSKI 2013-2023 – rabat 10%• zniżka drużynowa (min 5 zawodników w drużynie) rabat – 10% [po zapisaniu się na zawody i opłaceniu lider winien zgłosić na maila: perlymalopolski@gmail.com swoją drużynę z danymi: nazwa drużyny, imię, nazwisko i dystans każdego zawodnika]Rabat możliwy dla osób zapisanych i opłaconych do 22 września 2024Po tym terminie opłata wynosi odpowiednio od dystansu:149 zł, 139 zł, 129 złRabaty mogą się łączyć z tym, że maksymalna wysokość rabatu to 20%