Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

VII Bieg Morsa w Sulejowie

Informacje podstawowe
Nazwa„VII Bieg Morsa w Sulejowie”
Start2024-02-18
Koniec zapisów2024-02-16 18:00:00
Liczba zapisanych uczestników252
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym197
Strona wwwsulejowskiemorsy.pl
Facebook[klik]
Informacje dodatkowe

TERMIN, MIEJSCE, TRASA:

a) Bieg Morsa w Sulejowie odbędzie się 18.02.2024 roku o godz. 11.00 na dystansie 2.75 km. Trasa będzie

przebiegała po ścieżkach wokół JOR Polany w Sulejowie i będzie oznaczona przez organizatora. Start i Meta –

Stadion Miejski

b) Limit czasu wynosi 30 min

c) Pomiar czasu elektroniczny z chipami zamocowanymi przy numerze startowym. Pomiar i zapisy obsługuje firma

PROTIMER. Na stronie firmy obsługującej zapisy www.protimer.pl ukażą się wyniki biegu zaraz po imprezie

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a) Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia do dnia 17.02.2024r.

b) Uczestnicy startują w biegu jedynie w: strojach kąpielowych, czapkach i rękawiczkach

c) Zaleca się udział w odpowiednim obuwiu do biegu. Z uwagi na termin biegu występuje możliwość zalegania śniegu

na trasach biegu.

d) Zgłaszający się do biegu uczestnicy oświadczają, że stratują w biegu na własną odpowiedzialność oraz, że nie

występują przeciwwskazania lekarskie i medyczne do udziału w VI Biegu Morsa w Sulejowie, tj. biegu w terenie, w

zimie, przy niskiej temperaturze otoczeni i w minimalnej ilości odzieży, poprzez podpisanie oświadczenia o

zdolności do udziału w biegu oraz morsowaniu

e) Wszyscy startujący muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery startowe. Weryfikacja będzie przebiegała na

podstawie dowodów osobistych lub paszportów

f) Udział w imprezie jest płatny -20zł/osoba. Płatność elektroniczna przy rejestracji.

5. ZGŁOSZENIA:

a) Zgłoszenia do VII Biegu Morsa w Sulejowie, będą przyjmowane poprzez formularz elektroniczny opublikowany na

stronie https://protimer.pl. W terminie do godz 18:00, 16.02.2024 roku.

b) Po tym terminie o ile będą wolne miejsca istnieje możliwość zgłoszenia w dniu startu 18.02.2024 w biurze biegu w

godz. 10:00 –10:30.

c) Limit uczestników biegu 200 osób!

d) Zgłoszenie się uczestnika poprzez formularz na stronie internetowej musi być potwierdzone własnoręcznym

podpisem na liście startowej w biurze VII Biegu Morsa w Sulejowie dniu 18.02.2024r. godz. 9:30 –10:30.

e) Uczestnik startujący w VII Biegu Morsa w Sulejowie wyraża zgodę do wykorzystanie swojego wizerunku w celach

promocji VII Biegu Morsa w Sulejowie, a także przetwarzania swoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu w

zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

f) Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie i przebieralni

g) Ideą biegu jest zmaganie z własnymi ograniczeniami przy zdrowej sportowej rywalizacji.

h) Po biegu zapraszamy do kąpieli w Pilicy w ramach Wielkiego Morsowania w Sulejowie

6. KLASYFIKACJE:

a) Prowadzone będą klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn.

7. ŚWIADCZENIA:

a) pamiątkowy medal

b) NUMER STARTOWY

c) pomiar czasu

d) posiłek regeneracyjny dla zawodników po ukończeniu biegu

e) zabezpieczenie medyczne

f) oznakowanie i zabezpieczenie trasy biegu

g) niezapomnianą atmosferę

 


Lokalizacja