Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin XXI Wyscig Niepodleglosci Decathlon 08.11.2015

Zapraszamy na XXI Rowerowy Wyścig Niepodległości Decathlon potocznie nazywany "Wyścig o zapalenie płuc" do wschodniej części Łagiewnik na trasę z ubiegłego roku długość ok 2,3 km.
Zapisy: http://www.protimer.pl/bio/183/xxi-wyscig-niepodleglosci-08112015

Regulamin kolarskiego Wyścigu Niepodległości Decathlon
Łódź, Łagiewniki 08.11.2015

1. Cel wyścigu:
•	Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości
•	Popularyzacja amatorskiego sportu kolarskiego
•	Propagowanie ducha uczciwej rywalizacji
•	Propagowanie zdrowego, aktywnego stylu życia
•	Propagowanie roweru jako najlepszego narzędzia do przemieszczania się :)
•	Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych

2. Organizator:
Stowarzyszenie Cyklomaniak
Facebook Cyklomaniak.pl 
e-mail: stowarzyszeniecyklomaniak@gmail.com

Sponsor tytularny:
Decathlon Pasaż Łódzki

Współorganizatorzy:
•	Klub Sportowy Społem Łódź
•	Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi
•	Łódzkie Towarzystwo Cyklistów

3. Sponsorzy i partnerzy wyścigu:
•	ProTimer - Elektroniczny pomiar czasu na zawodach
•	Sawo Recykling Zgierz - niszczenie dokumentów, recykling
•	MaxxBike - Sklep rowerowy Ul. Narutowicza/Wschodnia
•	Cykel - Sklep rowerowy Ul Zgierska/Stary Rynek
•	PapuVege - Food Truck - OFF Piotrkowska
•	Motul – Oleje i smary
•	Urząd Miasta Łódź

4. Termin i miejsce przeprowadzenia wyścigu:

Wyścig zostanie rozegrany dnia 08.11.2015r (niedziela) na terenie wschodniej części Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Parking 1 publiczny dostępny jest na Wycieczkowej a St. Działka tzw. kaloryfer oddalony od miejsca startu 500 m. Parking 2 – Centrum zarządzania szlakiem konnym ul Wycieczkowa – 100m od startu. Biuro zawodów mieści się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej (ul. Wycieczkowa 107) Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9.30. Otwarcie wyścigu i start pierwszych kategorii przewidziano na godzinę 11.00. Starty poszczególnych kategorii będą rozpoczynane wedle harmonogramu. Zapisy przez Internet będą czynne do 06.11.2015 do godz. 24.00. Zapisy i rejestracja w biurze zawodów do poszczególnych kategorii zamykane będą na 30 min przed ich startem.
Jeśli np. startujesz o 13.30, to w biurze zawodów powinieneś pojawić się na 1h przed startem. 
Wyścig przeprowadzony zostanie na trasie prowadzącej po zamkniętej i oznaczonej pętli, pokonywanej odpowiednią dla poszczególnych kategorii ilość razy.
Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej i nie ponosi odpowiedzialności za źle zaparkowane samochody!

5. Wpisowe:

Opłaty dla osób zapisanych przez Internet przez formularz zgłoszeniowy na stronie:
http://www.protimer.pl/bio/183/xxi-wyscig-niepodleglosci-08112015
Przed:	Cena starszych:	Cena młodszych:
2015-11-06	25zł	        10zł

Opłata dla młodszych obowiązuje dla wieku 18 lat i młodszego.
Osoby które dokonają wpłaty wpisowego do 02.11.2014r otrzymają imienny numer startowy. 
Wpisowe w biurze zawodów w dniu zawodów – 30zł dorośli, 15zł dzieci.
Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za zgodą opiekunów.

6. Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Uczestnicy startują na dowolnych, sprawnych i bezpiecznych rowerach. Uczestnik biorący udział w wyścigu musi mieć założony i zapięty kask na głowie. Uczestnicy pokonują określoną ilość pętli trasy. Gdy pierwszy zawodnik pokona wymaganą ilość okrążeń linia mety jest zamykana, tzn. pozostali zawodnicy kończą wyścig po jej ponownym przekroczeniu.

7. Kategorie wiekowe:
 
Kobiety:	Rocznik:	Wiek:
K1 Dzieci Młodsze 	2010 i młodsze	(0-5)
K2 Dzieci	2009-2007	(6 do 8)
K3 Dzieci starsze	2006-2004	(9 do 11)
K4 Nastolatki	2003-1999	(12 do 16)
K5	1998-1985	(17 do 30)
K6	1984-1975	(31 do 40)
K7	1974 i więcej	(41+)
 
 Mężczyźni:	Rocznik:	Wiek:
M1 Dzieci Młodsze	2010 i młodsze	(0-5)
M2 Dzieci	2009-2007	(6 do 8)
M3 Dzieci Starsze	2006-2004	(9 do 11)
M4 Nastolatki	2003-2001	(12 do 14)
M5 Nastolatki starsze	2000-1997	(15 do 18)
M6 Orlicy	1994-1992	(19 do 23)
M7 Elita	1991-1975	(24 do 40)
M8 Masters 1	1974-1963	(41 do 50)
M9 Masters 2	1964-1955	(51 do 60)
M10 Masters 3 	1954 i więcej	(61 +)
 
Razem 17 Kategorii.
Zachęcamy do spędzenia tego dnia inaczej niż zazwyczaj. Nagrodzimy również najciekawsze wizerunki/stroje/ elementy nawiązujące do Święta Niepodległości.
8. Nagrody:
W poszczególnych kategoriach przewiduje się puchary bądź medale tłoczone oraz nagrody rzeczowe w zależności od hojności pozyskanych sponsorów. 
Dekoracja we wszystkich kategoriach wiekowych przeprowadzona jest od 1 do 3 miejsca. W kategoriach od K1 do K4 i od M1 do M4 zostaną dodatkowo wyróżnione osoby, które zajęły 4 i 5 miejsce.

9. Świadczenia dla zawodników:

•	Oznakowana i zabezpieczona trasa (ratownicy medyczni na trasie)
•	Elektroniczny pomiar czasu
•	Pakiet startowy (numer startowy, prowiant) 
•	Ciepły posiłek i herbata na mecie
•	Nagrody dla najlepszych
•	Dobra sportowa zabawa

10. Harmonogram Minutowy:

Trasa mała dla dzieci - długość pętli ok. 350m:
11.00	K1, M1	1 okrążenie
11.15	K2, K3, M2	3 okrążenia

Trasa duża - długość pętli ok. 2300m; przewyższenie ok. 25m:
11.30	K4, M3	1 okrążenie 2300m
11.50	M4, M5	M4 2 okrążenia 4600m
M5 3 okrążenia 6900m
12.50	K5, K6, K7, M10	5 okrążeń 11500m
13.45	M8, M9	5 okrążeń 11500m 
14.40	M6, M7	7 okrążeń 16100m

12.30 - dekoracja kategorii K1, K2, K3, K4, M1, M2, M3, M4, M5
15.30 - dekoracja pozostałych kategorii.
Uwaga! Liczba okrążeń w zależności od panujących warunków atmosferycznych może ulec zmianie w dniu zawodów.
11. Pomiar czasu
Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu. Jeżeli podczas zapisów na stronie zostało wypełnione pole z numerem numeru telefonu komórkowego to wynik z uzyskanym czasem i miejscem zostanie wysłany poprzez wiadomość SMS. 
Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania numeru startowego wraz z chipem.
12. Uwagi końcowe:

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy. KLIK 
Zapisz się przez Internet nawet jak nie wiesz czy przyjedziesz! Zmniejsz kolejkę w biurze zawodów i pozwól nam oszacować ile potrzebujemy pakietów startowych. Z góry dziękujemy.

Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekunów i pod ich opieką.
Każda osoba zgłoszona przez Interent oznajmia, że zapoznała się i akceptuje warunki regulaminu.
Dodatkowo potwierdza fakt znajomości regulaminu odbierając numer startowy w biurze zawodów. Składając się w biurze zawodów własnoręcznym podpisem na liście osób zgłoszonych przez Internet. Za osoby niepełnoletnie podpisuje się opiekun.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz uszczerbek na zdrowiu uczestników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca.
Każdy uczestnik ma obowiązek zamontować numery startowe z przodu roweru na kierownicy.
Używać można jedynie numerów startowych wydanych w biurze zawodów 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy, miejsca startu/mety oraz szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.
„Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Cyklomaniak zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).”
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian 
W kwestiach spornych decyzję wiążącą podejmuje Sędzia Główny wyścigu.