Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin Mała Liga XC

Regulamin cyklu Mała Liga XC na rok 2017

1.	Organizator:
Stowarzyszenie Mała Liga XC
KRS: 0000638072, REGON: 365451257, NIP: 5322061760
WWW: http://malaligaxc.pl/ 

2.	Forma:
Cykl zawodów w kolarstwie górskim w formule cross country (XC).
 
3.	Cele:
Cele wyścigów organizowanych w ramach cyklu Mała Liga XC są tożsame z celami Stowarzyszenia Mała Liga XC i są to (m.in.):
Popularyzacja kolarstwa, turystyki rowerowej i innych dyscyplin sportowych poprzez:
•	wspieranie rozwoju kolarstwa, innych rodzajów sportów rowerowych, szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz innych dyscyplin sportowych,
•	propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, w tym rowerowych sportów ekstremalnych oraz wszystkich odmian kolarstwa
•	poprawienie umiejętności zawodników uprawiających sport,
•	integracja środowiska rowerowego, 
•	promowanie regionalnych szlaków oraz miejscowości turystycznych,
•	działanie na rzecz wychowania dzieci i młodzieży,
•	wspieranie rozwoju i organizacji kultury fizycznej, sportu, aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a także upowszechniania kultury fizycznej,
•	upowszechnianie zdrowego, aktywnego trybu życia,

4.	Warunki uczestnictwa:
Uczestnikiem wyścigów w cyklu Małej Ligi XC może być osoba spełniająca następujące warunki.
a) Dokona rejestracji:
•	zgłoszenie jest możliwe:
a)	na stronie http://malaligaxc.pl/ pod linkiem wskazanym w sekcji „ZAPISZ SIĘ”
b)	bezpośrednio w biurze zawodów w dniu wyścigu
Zgłoszeń należy dokonywać osobno przed każdym wyścigiem najpóźniej na 45 minut przed rozpoczęciem odpowiedniego wyścigu.
b) Dokona opłaty startowej:
•	opłata startowa wynosi:
- kategorie Kids: 30 zł bez względu na termin dokonania opłaty i rejestracji
- pozostałe kategorie: 50 zł (dokonana podczas rejestracji online na minimum 7 dni przed terminem wyścigu) lub 60 zł w dniu zawodów podczas rejestracji w biurze zawodów (gotówką)
c) Zakupi numer startowy z chipem
•	opłata za numer startowy wynosi 15 zł, jest jednorazowa – numer obowiązuje w całym cyklu wyścigów Małej Ligi XC i przechodzi na własność zawodnika – w przypadku zagubienia numeru startowego należy zakupić nowy numer, nie ma możliwości otrzymania duplikatu 
c) Przy rejestracji podpisze oświadczenie dotyczące uczestnictwa (za osoby niepełnoletnie oświadczenie musi podpisać opiekun prawny) 
d) Będzie wyposażony w sprawny rower przystosowany do jazdy w terenie (preferowany rower górski)
e) Będzie wyposażony w KASK rowerowy – zawodnicy BEZ KASKU nie będą mogli wziąć udziału w wyścigu

5.	Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
•	przejazd oznakowaną trasą,
•	elektroniczny pomiar czasu (chipy umieszczone na zakupionych numerach startowych)
•	bufet na trasie (w strefie miasteczka zawodów) – bufet będzie udostępniany na 15-20 minut w wybranym momencie wyścigu
•	poczęstunek regeneracyjny po wyścigu
•	zabezpieczenie medyczne
•	wyniki opublikowane po wydarzeniu na stronie http://malaligaxc.pl/
•	fotorelacja z wydarzenia

6.	Przybliżony program zawodów
•	09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
•	10.00 start kategorii: Kids D1, D2, C1, C2 (odpowiedniki kategorii Żak/Zaczka w PM)
•	11:00 start kategorii: juniorka młodsza, młodzik, młodziczka
•	12.00 start kategorii junior młodszy, masters II, III i IV, kobiety:  juniorka, elita, Ladies
•	14:00 start kategorii junior, masters I, elita
•	po zakończeniu ostatniego wyścigu – dekoracja pozostałych kategorii, których wcześniej nie uda się udekorować i zakończenie imprezy.

Poszczególne edycje odbędą się:
19 marca – Józefów/Wawer – Góra Lotnika - INAUGURACJA
8 kwietnia – szczegóły wkrótce
31 maja – Wiązowna (razem z Pucharem Mazowsza) 
24 czerwca – szczegóły wkrótce
05 sierpnia – szczegóły wkrótce
10 września – Otwock – Góra Meran (Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików)
15 października –Celestynów – Centrum Edukacji Leśnej - FINAŁ


7.	Kategorie wiekowe i przybliżony czas trwania wyścigów:
Trasy poprowadzone będą pagórkowatymi, głównie leśnymi ścieżkami.
a)	Kategorie wiekowe dla mężczyzn i przybliżone czasy wyścigów:
•	Kids C1 (odpowiednik Żak I w PM) – chłopcy urodzeni w 2007 i młodsi: 10-15 minut
•	Kids C2 (odpowiednik Żak II w PM) – chłopscy urodzeni w latach 2005-2006 – 10-15 minut
•	Młodzik – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
•	Junior Młodszy – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 40-50 minut
•	Junior – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 60-70 minut
•	ELITA – urodzeni w latach 1988-1998 – 60-70 minut
•	MASTERS I– urodzeni w latach 1987- 1978 – 60-70 minut
•	MASTERS II– urodzeni w latach 1977-1968 – 40-50 minut
•	MASTERS III – urodzenie w latach 1967 – 1963 – 40-50 minut
•	Masters IV – urodzeni w latach 1962 i starsi – 40-50 minut

b)	Kategorie wiekowe dla kobiet i przybliżone czasy wyścigów:
•	Kids D1 (odpowiednik Żaczka I w PM)  –  dziewczynki urodzone w 2007 i młodsze – 10-15 minut
•	Kids D2 (odpowiednik Żaczka II z PM) – dziewczynki urodzone w latach 2005-2006 – 10-15 minut
•	Młodziczka – młodzież urodzona w latach 2003-2004 – 25-35 minut
•	Juniorka Młodsza – młodzież urodzona w latach 2001-2002 – 25-35 minut
•	Juniorka – młodzież urodzona w latach 1999-2000 – 40-50 minut
•	ELITA– kobiety urodzone w roku 1988 – 1998 – 40-50 minut
•	Ladies – kobiety urodzone w roku 1987 i wcześniej – 40-50 minut
Na życzenie zawodnika może on być przeniesiony do kategorii ścigającej się w dłuższym limicie czasu. Nie można przenieść się do kategorii ścigającej się w krótszym limicie czasu.
 

8.	Zasady rozgrywania zawodów:
•	Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli, wygrywa ten, który pierwszy przekroczy linię mety.
•	W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej przez organizatora trasy.
•	W przypadku gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę wyścigu i rozpocząć go w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.
•	Zawodnik nie może przyjmować ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsca do tego wyznaczonego (strefa techniczna), w tym również od innych zawodników.
•	Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas rozgrywania innych wyścigów.
•	Podczas każdego wyścigu zostanie wprowadzony limit czasu wjazdu na ostatnią rundę.
•	Numery startowe powinny być zamontowane na kierownicy, nie powinny być zagięte
•	Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania zasad opisanych w niniejszym regulaminie oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów, służb porządkowych i innych zawodników. 
•	Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu, która będzie umiejscowiona na trasie, na terenie miasteczka zawodów. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
•	Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność (bądź opiekuna prawnego).
•	Każdy startujący stwierdza, iż jego stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w wyścigu.

9.	Punktacja:
Każdy ze startujących w kolejnych edycjach zdobywa punkty wg zajętego podczas wyścigu miejsca w swojej kategorii. Suma zdobytych punktów decyduje o wyłonieniu zwycięzcy całego cyklu Małej Ligi XC. Zwycięża zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów w danej kategorii. Punkty zostaną przyznawane w następujący sposób: 
•	1 miejsce - 25 pkt 
•	2 miejsce - 20 pkt 
•	3 miejsce - 15pkt 
•	4-12, 5-11, 6-10, 7-9, 8-8, 9-7, 10-6, 11-5, 12 i 13-4, 14 i15-3,16 i 17-2 18, 19 i 20-1pkt.
Warunkiem wygrania bądź zajęcia jednego z trzech miejsc w klasyfikacji końcowej Cyklu Mała Liga XC w każdej z kategorii jest posiadanie odpowiedniej ilości punktów oraz obecność na finale. Do klasyfikacji generalnej Małej Ligi XC zaliczane będą punkty zdobyte w PIĘCIU najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje miejsce osiągnięte na ostatniej, finałowej edycji.

10.	Zasady Fair Play
•	Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić miejsca zawodnikowi szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy (szczególnie gdy szybsi zawodnicy będą dublować wolniejszych). 
•	Szybszy zawodnik powinien zasygnalizować moment wyprzedzania hasłem np. „lewa wolna!”.
•	Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, dropy, przeszkody, etc. 
•	Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów lub podjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na trasie. 
•	Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek i taśm ochronnych).

11.	Nagrody:
Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii zawodów chyba, że w kategorii wystartuje mniej niż 5 zawodników, wówczas dekorowany jest tylko pierwszy zawodnik.
 
12.	Kary:
W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu organizator może zastosować poniższe kary:
•	Ostrzeżenie ustne
•	Dyskwalifikacja.
 
13.	Ruch pieszy.
a) Wyścig będzie się odbywać przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.). W miejscach szczególnie niebezpiecznych organizator oznaczy trasę i zagrodzi przejście pieszym.
b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14. Informacje dodatkowe
•	Zawodnicy podczas zgłaszania w biurze zawodów zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz do podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Osoby poniżej 18 roku życia biorą udział w imprezie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
•	Za szkody wynikłe wobec uczestników jak i osób trzecich organizatorzy nie odpowiadają.
•	Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin będzie dostępny w biurze zawodów).
•	Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
•	Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich (lub swojego podopiecznego) danych osobowych podanych przy rejestracji w rozumieniu stawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2002.101.926) oraz wykorzystania wizerunku przez cyklu Mała Liga XC w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.