Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin V edycja VEOLIA URSUSBIEGA 2017

1. Organizatorzy:
 
- Uczniowski Klub Sportowy Iskra Warszawa, Ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa
- Urząd M. St. Warszawa – Dzielnica Ursus 
 
 
2. Sponsorami imprezy są: 
- projekt współfinansuje Dzielnica Ursus m.st, Warszawy 
- Oriflame
- Veolia
- Factory
 
3. Partnerem imprezy są: 
- OSiR Ursus
 
4. Partnerem medialnym imprezy są: 
- Dziennik Ursusa
- Nasz Ursus
- Mocne Strony
 
 
Cel 
 
1. Propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz popularyzacja biegania na terenie ursusa i nie tylko. Wszystko pod hasłem VEOLIA URSUS BIEGA.
 
2. Mobilizacja lokalnej społeczności do dbania o kondycje fizyczną – VEOLIA URSUS BIEGA
 
3. Współpraca z organizacjami wspomagającymi najbardziej potrzebujących mieszkańców Dzielnicy Ursus
 
TERMIN I MIEJSCE 
 
1. Bieg odbędzie się w dniu 27 maj 2017 roku. 
 
2. Start biegu nastąpi o godzinie 17:00, z Parku Czechowickiego a przewidywany czas na ukończenie biegu to 1,5 godziny (1,5 godziny pozwoli szybkim tempem, czyli marszobiegiem ukończyć trasę).
 
3. Pierwsi zawodnicy na mecie biegu przewidziani są już po 30-40 minutach po starcie.
 
4. Długość trasy biegu wynosi 2 x 5000 m.
 
5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów.
 
6. Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr, czyli 1/6 km 2/7 km 3/8 km 4/9 km
 
7. Zawodników obowiązuje limit czasu 90 minut.
 
8. Na trasie będą rozlokowani sędziowie kontrolujący poprawność wykonywanych ćwiczeń. W przypadku gdy zawodnik wykonuje ćwiczenie niezgodnie ze standardami omówionymi na odprawi otrzymuje ostrzeżenie. Każde ostrzeżenie powyżej trzech pierwszych będzie karane 10 sekundami karnymi, doliczanymi do wyniku końcowego zawodnika.
 
ZASADY UCZESTNICTWA 
1. W biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
 
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 
3. Limit uczestników biegu Veolia Ursus Biega 2017 to 350 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.
 
4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu Veolia Ursus Biega 2017 muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów (adres biura zawodów podany będzie na stronie www.) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.
 
6. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów lub do ściągnięcia i wydrukowania ze strony URSUSBIEGA.pl.
 
7. Uczestnicy przed startem powinni zapoznać się z mapą przebiegu trasy biegu.
 
8. Zawodnicy, którzy z różnych powodów nie ukończą bądź zrezygnują z biegu zobowiązani są do opuszczenia wyznaczonej trasy i zdjęcie numeru startowego. Zawodnik ponosi całkowita odpowiedzialność za własne działania i zachowania stosowne do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
 
9. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.
 
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC. 

ZGŁOSZENIA 
 
1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej biegu Veolia Ursus Biega 2017. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, klub, rozmiar koszulki.
 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 24 maja 2017. W dniach 25, 26 maja dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów oraz w miejscu wydawania pakietów startowych. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 350 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.
 
3. Opłata startowa (liczy się data zaksięgowania przelewu a nie wypełnienia formularza zgłoszeniowego) za udział w biegu wynosi:
- 55 zł od 05.04.2017r do dnia 24 maja 2017r
- 70 zł od 25.05.2017 do dnia 26 maja 2017r
 
4. Opłat można dokonać za pomocą:
- gotówki w biurze zawodów
- szybkiej płatności on-line przy rejestracji na stronie ursusbiega.pl lub w ciągu 3 dni od rejestracji (zwolniona z dodatkowych opłat)
- przelewem na konto Klubu:
UKS Iskra Warszawa, 02-495 Warszawa ul. Wojciechowskiego 35/29
nr konta 02 2490 0005 0000 4500 3797 3320 

W tytule wpłaty wpisujemy z dopiskiem – VEOLIA URSUS BIEGA 2017 – opłata startowa za …. (imię i nazwisko) adres zamieszkania, rok urodzenia,

przykład: „VEOLIA URSUS BIEGA 2017, Opłata startowa Jan Kowalski, ul. Miodowa 1 00-100 Warszawa, rok 1965”.
 
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia do biegu, a jeżeli opłata nie zostanie zaksięgowana w wyznaczonym terminie w przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 
Jeżeli na dzień 24 maja 2017 roku opłata nie zostanie zaksięgowana na koncie, zgłoszenie zostanie anulowane.
 
6. W przypadku opłat startowych wniesionych na konto Organizatora po 24 maja 2017 konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.
 
7. Opłata raz uiszczona, nie podlega zwrotowi.
 
8. Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać „Opłata grupowa” oraz Imiona i Nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegu.
 
9. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik otrzymuje: 
- numer startowy wraz z czterema agrafkami i chipem
- pamiątkową koszulkę techniczną, 
- wode
- medale na mecie
 
NAGRODY 

1. Nagrody Veolia Ursus Biega 2017
Nagroda specjalna to będą dwa rowery firmy KROSS – rozlosowane zostaną wśród wszystkich zawodników którzy:
- opłacili udział w biegu
- ukończyli dystans 5 i 10 kilometrów
- biegli w swoim numerze startowym
 
Mężczyźni
I msc w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega – 600 zł kosmetyki Oriflame + puchar 
II msc w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega – 400 zł + kosmetyki Oriflame + puchar 
III msc w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega – 200 zł kosmetyki Oriflame + puchar 
 
Kobiety
I msc - w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega – 600 zł kosmetyki Oriflame + puchar 
II msc - w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega –400 zł kosmetyki Oriflame + puchar 
III msc - w biegu na 10 kilometrów Veolia Ursus Biega – 200 zł kosmetyki Oriflame + puchar 
 
Kategorie wiekowe
 
Mężczyźni 19-29 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
 
Mężczyźni 30-39 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów + bilet na gokarty
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów + bilet na gokarty
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów + bilet na gokarty
 
Mężczyźni 40-49 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
 
Mężczyźni 50 + lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
 
Kobiety 19-29 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
 
Kobiety 30-39 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
Kobiety 40-49 lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów 
 
Kobiety 50 + lat
I msc – puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
II msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
III msc - puchar + kosmetyki Oriflame + bony towarowe partnerów
 
Pula nagradzanych miejsc może ulec zmianie. Dokładne informacje o nagrodach zostaną ogłoszone na 7 dni przed startem.
 
2. Uczestnictwo w VEOLIA URSUS BIEGA 2017, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także praw do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji na każdym etapie VEOLIA URSUS BIEGA 2017 uczestnika postępującego niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
 
3. Nagrody rzeczowe, których wartość przekroczy 760,- zł będą wydawane w dniu biegu, gdyż organizator opłaca za zwycięzcę 10 % podatku od nagród art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych..
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu URSUSBIEGA 2017, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru nagrody.
 
2. Dane osobowe uczestników biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. 
Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora
 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: UKS Iskra Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29 02-495 Warszawa, z dopiskiem biegu Ursus Biega 2017 – Reklamacja”, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).
 
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
 
3. Reklamacje dotyczące biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 będzie ostateczna.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszystkich uczestników biegu VEOLIA URSUS BIEGA 2017 obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do uczestnictwa w biegu w koszulce, którą otrzyma w pakiecie startowym. W przypadku zawodników z udokumentowanym czasem na 10 km poniżej 33 min istnieje możliwość startu we własnej koszulce startowej.
3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
6. Dyplom za ukończenie biegu będzie dostępny do pobrania w ciągu 7 dni od zakończenia imprezy na stronie www.Ursusbiega.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.