Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

Regulamin ARKADIA RUN – Bieg dwugodzinny

Regulamin
ARKADIA RUN –Bieg dwugodzinny
CEL ZAWODÓW:
Popularyzacja aktywnego ruch na świeżym powietrzu, integracja społeczności
I. ORGANIZATORZY:
1. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
2. Run 4 You
II. TERMIN I MIEJSCE
24.03.2019 Suwałki Zalew Arkadia
III. TRASA BIEGU
1. Bieg odbędzie się na pętli o długości 2,6 km
2. Trasa biegu posiada nawierzchnię z kostki betonowej.
3. Przebiegnięty dystans będzie mierzony przez obsługę sędziowską
4. Rozpoczęcie biegu godzina 11.00, zakończenie godzina 13.00
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Bieg ma charakter otwarty tzn. uczestniczyć w nim mogą osoby zrzeszone w klubach
sportowych lub amatorzy. W biegu prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu
24.03.2019 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani i odebrać numery
startowe w Biurze Biegu, które będzie się mieścić w hali sportowej Osir Suwałki ul. Wojska
Polskiego
3. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli
daty urodzenia.
4. Zawodnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i ryzyko, co potwierdzają
podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
5. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy:
Na stronie www.protimer.pl
6. Dla każdego z zawodników w rejonie strefy odżywczej zapewnione zostanie
stanowisko , w którym możliwe będzie pozostawienie rzeczy osobistych i
odpoczynek .
V. NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody :
I-III miejsce kategoria open K,M  nagrody rzeczowe
2. Medal bez barier w kilometrach

VI. PROGRAM ZAWODÓW
Niedziela 24.03.2019
8.30 – 10.00 – Rejestracja zawodników i wydawanie numerów startowych.
10.30 – Odprawa techniczna zawodników
11:00 – Start "Biegu”
15.00 – zakończenie „Biegu”
15.30 – wręczenie medali i nagród
VII. WPISOWE:
Opłatę startową należy dokonać on-line poprzez formularz zgłoszeniowy:
40 zł do 22.03.2019 godz.18,
w dniu zawodów 50 zł
Zwolnieni z opłat są zawodnicy powyżej 60 lat
X. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik zobowiązany jest podporządkować się decyzjom organizatora i lekarza.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do
koszulek sportowych na piersiach. Pod groźbą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest
zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
4. Na wyznaczonej trasie biegu nie mogą przebywać osoby postronne.
5. Napoje, wyżywienie, opiekę medyczną zapewnia organizator
6. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji zawodnika łamiącego zasady niniejszego
Regulaminu po uprzednim ostrzeżeniu uczestnika biegu.
7. Pisemne protesty przyjmuje biuro biegu w czasie trwania biegu i do 30 minut po
zakończeniu. Przy składaniu protestu należy wpłacić kaucję w wysokości 100 zł. W
przypadku nieuwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi. Protest będzie
rozpatrywany przez Sędziego Głównego biegu.
8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
9. Pytania dotyczące biegu / szczegółowych informacji udziela – Wojciech Klekotko
wojtekkle@o2.pl lub Tel : 507 077 372