Zaloguj się Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się tutaj

VII Marchewkowy Bieg Rodzinny

Informacje podstawowe
Nazwa„VII Marchewkowy Bieg Rodzinny”
Start2021-09-12
Koniec zapisów2021-09-11 22:00:00
Liczba zapisanych uczestników111
Liczba zapisanych uczestników z opłaconym wpisowym69
Strona wwwwww.polmaratonmarchewkowy.pl
Informacje dodatkowe

Termin: 12 września  20201 roku (niedziela)Miejsce: start/meta boisko LKS Zieleńczanka, ul. Do Cegielni,  Zielonki, gmina Zielonki koło KrakowaRozpoczęcie imprezy: godz. 10.00Start biegu Rodzinnego (1 km)  –  godz. 10.15Start biegów  na dystansie 300m, 600m i 900m w kat wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat – godz. 10.45Start biegu głównego (21,6 km), biegu średniego (13,8 km), biegu krótkiego (6,3 km) oraz Nordic Walking (6,3 km) – godz. 12:30

Zgłoszenie do biegu:a) W biegu na 21,6 km  oraz na 13,8 prawo startu mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat do dnia zakończenia zapisów na bieg.b) W biegach na 300m, 600m, 900m, 6,3km i nordic walking na dystansie 6,3km prawo startu mają osoby dorosłe i dzieci urodzone w roku 2012 lub starsze. Osoby poniżej 18 roku życia muszą przy odbiorze pakietu startowego przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział  w biegu (zarejestruj się). Ponadto dzieci poniżej 13. roku życia w trakcie imprezy powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.c) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest okazanie dowodu tożsamości przy odbiorze pakietu startowego oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu, ewentualnie także zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu (w przypadku uczestników niepełnoletnich).d) Za zgłoszenie zawodnika do biegu uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej https://www.protimer.pl/bio/zapisy na biegi na dystansie 300m, 600m i 900m w kat wiekowych: 7-8 lat, 9-10 lat, 11-12 lat – godz. 10.45 są w formularzu dla dorosłych: https://www.protimer.pl/bio/884/vii-marchewkowy-polmaraton/registerew. wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniach i godzinach jego funkcjonowania  oraz uiszczenie opłaty startowej.