Wyniki Dominator 2012 – Rzędkowice k/Zawiercia 20.10.2012