Wyniki pomiaru czasu dla MTB Galiński Maraton – Mroczków Gościnny 27.01.2013